Dzručnosti
resized__500x226_Capture

D-zručnosti pre zamestnanie je online nástroj, vďaka ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky

  • uvedomia, 
  • pomenujú, 
  • zaznamenajú 
  • a preukážu 
kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli.

Svoje hodnotenie podporia fotografiami, videom, dokumentmi či inými výstupmi a výsledkami dobrovoľníckej činnosti.

Dotazník overí koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok v organizácii, kde činnosť vykonávali.

Získané kompetencie potvrdí komisia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a spoločne s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií dobrovoľníkovi/-čke vystaví certifikát, kde budú tieto kompetencie uvedené.

Certifikát dobrovoľníci/-čky priložia k životopisu a/alebo kompetencie priamo uvedú v životopise, a to medzi pracovnými či dobrovoľníckymi skúsenosťami.

Zamestnávateľom overené kompetencie uľahčia výber nového zamestnanca/-kyne pre svoju spoločnosť. 


Viac informácií o D-zručnostiach môžete nájsť na stránke www.dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk alebo v Manuáli D-zručnosti.

Prístup k D-zručnostiam je limitovaný. Získajú ho iba tie organizácie, ktoré budú spĺňať Štandardy kvality. Dobrovoľníci následne získajú prístup prostredníctvom svojich koordinátorov. 


D-zručnosti pre zamestnanie je jedným z hlavných výsledkov projektu VOLWEM – Volunteering as Way to Employment – Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu. Projekt sa realizoval v období október 2012 – september 2014 vďaka podpore Európskej komisie.