Dzručnosti
Logo_PLATFORMA_IIa

Fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa o členstvo v Platforme

predložia predsedníctvu žiadosť o riadne členstvo v Platforme.

Ak ide o právnickú osobu, žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadajúceho člena. 


Logo_PLATFORMA_IIa

Žiadosť musí obsahovať:

O prijatí fyzickej a právnickej osoby uchádzajúcej sa o členstvo v Platforme rozhoduje valné zhromaždenie na základe žiadosti.


Informácia o členských príspevkoch


Logo_PLATFORMA_IIa

Kto môže byť členom Platformy

Členom Platformy môže byť fyzická osoba, ktorá má minimálne 18 rokov a je obhajcom myšlienky rozvoja dobrovoľníctva. alebo právnická osoba, ktorej jedným z hlavných predmetov činnosti je rozvoj dobrovoľníctva a v súlade s ním vykonáva najmenej tri z nasledujúcich funkcií a činností:


Logo_PLATFORMA_IIa

Výhody z členstva v Platforme:


Logo_PLATFORMA_IIa

Podrobné informácie o členstve a povinnostiach členov nájdete v stanovách.