Dzručnosti

2014

 

2013

 

2012 

 

 


Dobrovoľníctvo na Slovensku – VÝSKUMNÉ REFLEXIE (2011 – 2012)

Výskumný projekt koordinovaný Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktorý bol uskutočnený ako jedna z aktivítnárodnej kampane Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Bol financovaný z prostriedkov Európskej Únie.

Publikácie z výskumu: