Dzručnosti

Zvyšovanie kvality dobrovoľníctva na Slovensku podporujú aj tieto nadácie:

  1. Komunitná nadácia Bardejov
  2. Nadácia Eset
  3. Nadácia Slovenskej sporiteľne