Dzručnosti
hodnota

Metodika výpočtu a dokladovania

ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce

ako spolufinancovania projektu

(in-kind contribution)


Odporúčania pre donorov

Metodika výpočtu a dokladovania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce bola vytvorená Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na základe existujúcich zahraničných a slovenských odporúčaní a metodík.

Východiská tvorili najmä manuál Medzinárodnej organizácie práce (ILO) zameraný na výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce, príručky pre žiadateľov o granty EHP a Nórska, údaje Štatistického úradu SR a metodiky European Youth Foundation. 

Kompletnú metodiku si stiahnete tu

Jednotlivé časti metodiky:

kalkulacka

Existuje niekoľko možností pre výpočet ekonomickej hodnoty hodiny dobrovoľníckej práce.

Odporúčame výber z  týchto:

A) Výpočet vychádzajúci z priemernej hrubej mzdy podľa tried zamestnaní

B) Výpočet vychádzajúci z priemernej hrubej mzdy bez ohľadu na triedu zamestnania

C) Výpočet vychádzajúci z minimálnej mzdy odstupňovanej podľa náročnosti práce

D) Výpočet vychádzajúci z minimálnej mzdy bez ohľadu na náročnosť práce


Vypracovali:

Mgr. Alžbeta Frimmerová

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

platforma@dobrovolnickecentra.sk