Dzručnosti

resized__100x66_jana_photoMgr. Jana Andreasová

členka predsedníctva

Vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre.

Od roku 2000 pracovala ako komunitný organizátor a komunitný pracovník Centra komunitného rozvoja na sídlisku Klokočina a v najväčšej rómskej olašskej komunite v Nitre. Od roku 2008 je štatutárkou Komunitného centra v Nitre a od roku 2011 manažérkou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Pôsobí tiež ako posudzovateľka projektov, lektorka kurzov a facilitátorka strategických plánovacích procesov v rôznych komunitách.