Dzručnosti

resized__150x112_IMG_3715_1_1

Mgr. Katarína Králiková

projektová manažérka 

Katarína Králiková sa k dobrovoľníctvu dostala v roku 2005, keď založila Rodinné centrum Prešporkovo, o. z., ktoré ako dobrovoľníčka viedla päť rokov. Od roku 2008 bola koordinátorkou celoslovenského podujatia Míľa pre mamu v Únii materských centier, o. z., kde je stále dobrovoľníčkou. Od roku 2010 tam zároveň koordinovala dobrovoľníkov a tiež materiálnu zbierku Rodiny rodinám proti povodniam.

V rokoch 2011 až 2015 bola asistentkou riaditeľky odboru právnych služieb v Slovenskej sporiteľni, a. s.

Vyštudovala sociálnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.