Dzručnosti

Pripravovaná konferencia: 

9. február 2017 - BRATISLAVA - Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote


Uskutočnené konferencie:

26. apríl 2016 - BRATISLAVA - Koordinátor dobrovoľníkov  ako profesia - ideál alebo realita?

10. september 2014 - BRATISLAVA - Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?