Dzručnosti
photogallery/560/cache/Brozmanova-Gregorova_213_160_1_0.jpg

Alžbeta Brozmanová Gregorová  pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike dobrovoľníctva, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe a manažmentu projektov a ďalším témam. Od roku 2002 vedie Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Je viceprezidentkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Koordinovala projekt tvorby štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na Slovensku v roku 2015 a proces implementácie štandardov v ďalšom období. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka a ako akreditovaná supervízorka v sociálnej oblasti.