Dzručnosti

sídlo: 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, o. z.
Hviezdoslavova 681/ 119
900 31  Stupava 

korešpondenčná adresa: 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, o. z.
Štúrova 3
811 02  Bratislava

IČO:

42257221


  • email: platforma(at)dobrovolnickecentra.sk
  • skype: dobrovolnicke_centra
  • facebook: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií


kontaktné osoby:

Mgr. Katarína Králiková, projektová manažérka
kralikova(at)dobrovolnickecentra.sk
+421 945 445 995