Dzručnosti
Logo_PLATFORMA_IIa

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.

Hlavným cieľom Platformy je podporovať  vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva.


Platforma združuje  dobrovoľnícke centrá  a  dobrovoľnícke organizácie na Slovensku a svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom nasledovných činností:

Leták o Platforme  (dvojjazyčný, slovensko/anglický)

 


Výročné správy:


Stanovy :


Dizajn Platformy:

Logá: