Dzručnosti

KTO SME?

Platforma 
dobrovoľníckych centier a organizácií

vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.

 

Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach.

Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku a svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom nasledovných činností:

  • budovaním infraštruktúry dobrovoľníctva,
  • obhajobou právneho a ekonomického postavenia dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií,
  • presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva,
  • začleňovaním dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore,
  • podporou vzniku a rozvoja pracovnej pozície koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja neformálneho vzdelávania,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja prípravy pre trh práce.

Kontakt:

  • 421 945 445 995
  • platforma(at)dobrovolnickecentra.sk 

AKTUALITY

Prinášame atmosféru z tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Bratislave.
Od 6. do 9. júna 2017 sa v Bratislave uskutoční akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete tu .
V dňoch 26. až 29. apríla 2017 sa uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov projektu EVOLVET. Spoločne vyhodnotili naplnené ciele projektu a dokončili posledné úpravy publikácie, na ktorej...
Prínosy tešia, nedostatky mrzia. Jedno i druhé dáva príležitosť na zlepšenie - a o to nám ide. Otvorene priznávame, že nie je vždy všetko dokonalé, avšak, vďaka spätnej väzbe na  tréning...


Všetky novinky...

AKTUALITY