Dzručnosti

KTO SME?

Platforma 
dobrovoľníckych centier a organizácií

vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.

Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach.

Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku a svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom nasledovných činností:

  • budovaním infraštruktúry dobrovoľníctva,
  • obhajobou právneho a ekonomického postavenia dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií,
  • presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva,
  • začleňovaním dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore,
  • podporou vzniku a rozvoja pracovnej pozície koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja neformálneho vzdelávania,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja prípravy pre trh práce.

Kontakt:

 

  • 421 904 368 693
  • platforma(at)dobrovolnickecentra.sk 

 

AKTUALITY

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2016 oslovila 35 vybraných nadácií, ktoré  vo svojich grantových schémach podporujú náklady na dobrovoľnícke aktivity a koordináciu....
Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu, ktorú realizujeme 9. februára 2017 v Bratislave. We are inviting you for a conference held on the 9th of February 2017 in Bratislava. 
Kvalitný manažment je istou pomôckou úspechu aj pre organizácie v treťom sektore. My sa zameriavame na jeho podporu v oblasti dobrovoľníctva. Okrem tréningov Manažmentu dobroľníkov a...
téma TASR: dobrovoľníctvo
december 2016  
TASR spracovala prehľad správ k téme DOBROVOĽNÍCTVO.


Všetky novinky...

AKTUALITY