Dzručnosti

KTO SME?

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.

Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach.

Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku a svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom nasledovných činností:

  • budovaním infraštruktúry dobrovoľníctva,
  • obhajobou právneho a ekonomického postavenia dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií,
  • presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva,
  • začleňovaním dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore,
  • podporou vzniku a rozvoja pracovnej pozície koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja neformálneho vzdelávania,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja prípravy pre trh práce.

AKTUALITY

Pozývame Vás na Tréning trénerov/tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý budeme realizovať v októbri v Bratislave.  Možnosť prihlásiť sa je do 31.augusta 2016.
Pozývame Vás na tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí, ktorý realizujeme v Košiciach  v termíne 27-30. septembra 2016. Viac...
Viedeň bude miestom, kde sa v čase od 19. do 25. júna 2016 uskutoční tréningový kurz pre pracovníkov partnerských organizácií zúčastňujúcich sa na projekte EVOLVET. Kurzom prejdú 14 budúci...
Koordinátori a experti spolupracujúci na projekte EVOLVET sa znovu zišli na spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo od 18. do 21. mája 2016 v hlavnom meste Fínska – v Helsinkách.


Všetky novinky...

AKTUALITY